Katalogs atjaunots: 04.06.2023

Lietošanas noteikumi

1. Vispārēja vienošanās

1.1. Puķu lauki SIA, reģ. Nr 41203029048, nodrošina tīmekļa lapā www.pukulauki.lv/katalogs (turpmāk tekstā E-veikals) pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, ievērojot preču piegādes, preču atgriešanas un citus noteikumus un nosacījumus un uzņēmuma darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams E-veikalā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem) un ir to sastāvdaļa.

Piekļūstot E-veikalam vai lietojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

1.2. Puķu lauki SIA patur tiesības bez brīdinājuma mainīt Lietošanas noteikumus.

1.3. Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas E-veikalā pārdošanai piedāvātās preces (turpmāk tekstā “Preces”), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam “Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem “Noteikumi par distances līgumu”.

1.4. E-veikalā sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp E-veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem.

2. Privātums

2.1. Reģistrācijas datu apstrāde notiek ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

2.2. Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.

2.3. Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma apmaksai un piegādes pavaddokumentu noformēšanai. Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

2.4. Sīkdatnes ir nelieli faili, kas tiek īslaicīgi saglabāti Jūsu datora cietajā diskā, ļaujot mūsu portālam atpazīt Jūsu datoru, kad Jūs apmeklēsiet E-veikalu nākamajā reizē. Tiek izmantotas sīkdatnes, lai ievāktu informāciju par mūsu mājas lapas izmantošanu.

3. Preču cenas

3.1. Preču cenas E-veikalā ir norādītas ar PVN un bez piegādes izmaksām.

3.2. E-veikalā apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

4. Maksājums

4.1. Samaksa par pirkumu veicama ar priekšapmaksu.

4.2. Pēc pasūtījuma veikšanas, saņemsiet avansa rēķinu apmaksai ar bankas pārskaitījumu.

4.3. Ja prece tiek saņemta Puķu lauki SIA stādaudzētavā (adrese: “Palejas”, Miegūze, Laidzes pag., Talsu nov.) vai Puķu lauki SIA tirdzniecības filiālē “Tīnūži” (adrese: “Jurīši”, Salaspils pag., Salaspils nov.) norēķinu var veikt uz vietas ar bankas karti vai skaidru naudu.

5. Preču piegāde

5.1. Patērētājs var saņemt pasūtīto preci kādā no E-veikalā norādītajām saņemšanas vietām.

5.2. Piegāde tiek veikta uz izvēlēto pasūtītāja saņemšanas vietu.

5.3. Papildus samaksa par piegādi līdz saņemšanas vietai netiek aprēķināta.

5.4. Preču piegāde tiek veikta darba dienās.

5.5. Piegādes laiks tiek saskaņots ar pasūtītāju atsevišķi.

6. Preču atgriešana

6.1. Katrs jautājums saistībā ar klienta veiktu un tam piegādātu pasūtījumu atgriešanu tiek izskatīts atsevišķi, saskaņā ar vienkāršotu procedūru.

6.2. Preces nevar atgriezt, ja tā lietota vai sabojāta.

6.3. Ja saņemta bojāta prece, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz info@pukulauki.lv vai zvanot pa tālruni: 29711870.

7. Nepārvaramā vara

Puķu lauki SIA nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici.